top of page

העלאת תיעוד ויזואלי

אישור שימוש במידע והצהרת השולח/ת

*השירות הנו פרויקט התנדבותי הפועל מישראל על ידי חברה ישראלית וצוות מתנדבים ומיועד לישראלים המתגוררים בברלין. השירות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השירות.


השלמת טופס זה ולחיצה על "שליחה" תעביר אותו לצוות אנליסטים אשר יוודא את אמיתות הדיווח, יתרגמו לגרמנית ויפיץ אותו לגורמים הרלוונטים בגרמניה (משטרת ברלין, הסנאט וגופי המעקב והמלחמה באנטישמיות).


אישור ומילוי התלונה ופרטיך מהווה אישור מבחינתך כי:

  • תלונתך הנה אמת וכי מסירת מידע שקרי עשויה לגרור הליכים משפטיים כנגדך

  • הבנה והסכמה כי כל המידע האישי אשר הוקלד, נשמר במאגר מידע, שהוקם לטובת איסוף והפצת תלונות על תקיפות, אלימות והסתה אנטי ישראלית / אנטישמיות .

  • לא יעשה במאגר זה כל שימוש מסחרי או שימוש שאינו לטובת מטרות העמוד הנ"ל.

  • קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

  • השירות ניתן בשלב זה רק לאירועים בתחומי העיר ברלין.

  • כל קובץ תמונה או וידאו אשר צורף לטופס זה, צולם על ידי ממלא הטופס, והוא מוותר על כל דרישת זכויות יוצרים בהם או על טענה על הפרת פרטיות.

טופס הגשת תלונה

כל השדות בטופס הנם חובה ונועדו להבטיח את אמיתות הדיווח

bottom of page